Nyhet2015-08-25

Underhållsfri lösning för svavelväteproblem från Xylem

Xylem lanserar nu en helt ny, större modell av en patenterad lösning för reducering av svavelväte kallad Flygt Odomin 150.

Avloppsvatten orsakar giftigt och korrosivt svavelväte vid längre uppehållstider innan avloppet kommer till reningsverket. Det giftiga, korrosiva svavelvätet innebär allvarliga arbetsmiljöprolem för den som arbetar med avloppsvatten och för kringboende uppstår en oangelägenhet i form av dålig lukt.

Den nya modellen klarar ända upp till 700 hushåll i jämförelse med den mindre modellen Flygt Odomin 65 som klarar 200 hushåll.

Flygt Odomin kräver minimalt med underhåll då den till skillnad mot konventionella lösningar inte kräver dyra kemikalier och frekvent underhåll. Dessutom minimeras korrosion på bl. a. rörledningar och elektronik vilket förlänger livslängden på anläggningen och sparar kostnader.

Odomin har utvecklats av Xylem som ett mer miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ.

Konstruktionen används primärt för samlingsstationer i pumpstationsområden för att reducera halten av svavelväte. Odomin sänker svavelhalten med minst 10 gånger och ger dessutom en kraftigt förbättrad arbetsmiljö för driftpersonal som slipper utsättas för skadliga halter svalelväte.

flygt_odomin

Principskissen för Flygt Odomin ser ut som ovan. Man placerar Odomin svavelvätereduceringstank före den ”vanliga” nonventionella pumpstationen t.ex vid en samlingsstation i ett pumpstationsområde. Därigenom reduceras nivåerna med svavelväte med 10 gånger innan pumpatationen men ofta ännu mer. ( tex från 250 ppm till 25 ppm)

Om Xylem

Xylem (NYSE: XYL) är en ledande global leverantör av vattenteknologi, som hjälper sina kunder att transportera, behandla, testa och effektivt nyttja vatten för allmännyttiga ändamål, i fastigheter för boende och kommersiellt bruk, samt inom industri och jordbruk. Företaget är verksamt i mer än 150 olika länder genom ett antal marknadsledande produktvarumärken och dess personal besitter bred expertis med starkt fokus på att finna lösningar lokalt på världens mest komplicerade vatten- och avfallsvattenproblem. Xylem har sitt huvudsäte vid Rye Brook, New York, och hade år 2013 årliga intäkter på 3,8 miljarder dollar och cirka 12 500 anställda runt om i världen. Under de två senaste åren har Xylem omnämnts på Dow Jones Sustainability World Index för främjandet av hållbara affärsmetoder och lösningar runt om i världen.

Namnet Xylem härstammar från klassisk grekiska och är den vävnad som transporterar vatten i växter. Namnet belyser vår ingenjörskonst inom vattenområdet genom att sammanlänka den med den bästa vattentransporteringen som finns – den som pågår i naturen. För mer information, besök oss på www.xyleminc.com/se