tatningar

U-manschetter

Finns med olika profiler, vanligast är symmetriska läppar, lägre ytterläpp(kolvtätning), lägre innerläpp(stångtätning).