ventiler

Två vägs ventil

En 2-vägs ventil har ett inlopp och ett utlopp och kan normalt vara

1) Stängd, så att inget flöde alls går igenom
2) Helt öppen för maximalt flöde, eller
3) Delvis öppen, visst flöde genom ventilen