matinstrument

Trycktransmittrar

Trycktransmittrar detekterar tillförlitligt systemtrycket i maskiner, anläggningar och hydraulikaggregat inom industriella och mobila användningsområden. Med trycktransmitter menar vi här en tryckgivare som monterats i ett hus med anslutningar, normalt monterad lite vid sidan av processen och ansluten via en ledning, ett så kallat impulsrör.

Robusta enheter utmärker sig genom en hög stöt- och vibrationstålighet och tillåter ett slitagefritt arbete under miljontals tryckcykler. Mätvärden med hög repeternoggrannhet eftersträvas för att säkerställa långsiktig stabilitet.