pumpar

Tryckstegringspump

Tryckstegringspump eller boosterpump är samlingsnamn för pumpar som höjer trycket i ett befintligt pumpsystem. Det är pumpar av centrifugalpumps typ och kan också vara en flerstegspump som ger ett högre tryck än en pump med bara ett pumphjul. Detta är då en högtryckspump som går under namnet tryckstegringspump. Det skall dock tilläggas att även benämningen högtryckspump är tvetydig. För tillverkare av deplacementspumpar är benämningen högtryckspumpar, pumpar med mycket högre tryckkapacitet än för centrifugalpumpar.

Begreppet tryckstegringspump används av många men med olika betydelse.

Det kan vara en pump som monteras i serie med en annan pump för att öka trycket i systemet. Detta kan vara en lösning om man exempelvis ändrar driftförutsättningar eller processen på något sätt. Det kan vara ett bra alternativ för att klara önskad kapacitet med minsta möjliga förändring till minsta kostnad.

Tryckstegringspump applikationer

En tryckstegringspump kan också vara en pump som kopplas in vid belastningstoppar för vattenförsörjning, för att klara större lyfthöjder momentant eller för att betjäna en anläggning som behöver större tryck vid vissa driftstillfällen.

Grundfos tryckstegring

Tryckstegringspumpar Grundfos

 

Skall man exempelvis lyfta vatten till en toppstuga på en fjälltopp eller pumpa olja i en lång pipe-line kan man använda tryckstegringspumpar i tryckstegringsstationer.

Det kan också vara ett sätt att lösa en problematik där ett högre tryck är nödvändigt i en industriprocess men där en eller flera pump med så stor kapacitet blir extremt stora och dyra.

Rekommenderade leverantörer