ovrig-utrustning

Tryckrördelar

Tryckrördelar väljs efter media, tryck och funktion. Tryckrördelar finns ii många olika material t.ex. PVC, CPVC, ABS, PE, PP, PVDF, ECTFE, mm. använd resistenstabell vid val av tryckrördelar och anpassa storlek och typ efter applikationens krav på tryck och flöde.Tryckrördelar finns för limmad eller gängad anslutning till tryckröret.