ovrig-utrustning

Tryckrör

Tryckrör väljs efter media och tryck. Tryckrör finns därför i många olika material t.ex. PVC, CPVC, ABS, PE, PP, PVDF, ECTFE, mm. använd resistenstabell vid val av tryckrör och anpassa storlek och typ efter applikationens krav på tryck och flöde.