ovrig-utrustning

TopFilter

TopFilter ger pumpanvändaren en effektiv och enkel metod för att ta bort skräp innan det påverkar pumpens prestanda. TopFilter finns i två modeller, fyra materialalternativ och elva separata storlekar som erbjuder filtreringsnivåer ner till 5 micron!TopFilter levereras av Johnson Pump som en integrerad del av pumpen eller som en fristående enhet, och kan kopplas till antingen insugs- eller avloppssidan av pumpen.