Nyhet2021-02-03

Testkit för Corona tillverkade med hjälp av Busch

Coronavirus test. Medical worker in protective suite taking a swab for corona virus test, potentially infected young woman

Coronapandemin är fortfarande närvarande över hela världen och coronatester är ett viktigt instrument för att rädda liv och hjälpa infekterade människor snabbt. Enligt Robert Koch Institut i Tyskland har nästan 2,8 miljoner tester utförts på laboratorier i Tyskland sedan pandemins början. Coronaviruset undersöks med hjälp av provstickor som tas i mun, näsa eller svalg. Känsliga molekylära tester kan hitta virusgenom i utstryksprovet. Efterfrågan på sådana här testkit har ökat betydligt under de senaste veckorna. De utgörs av detaljer av plast som tillverkas med hjälp av modern vakuumteknik.

En av Busch Vacuum Solutions kunder i Tyskland behövde hjälp på grund av den höga efterfrågan på COVID-19-testkit. Busch kunde leverera två vakuumsystem på bara några dagar. Vakuumsystem med MINK klovakuumpumpar används för avgasning av smältmaterial vid tillverkningen av precisionsdetaljer av plast för testkit. Detaljer som lock och provrör måste vara helt läcktäta. De här testerna används på sjukhus och specialutrustade testcentrum för att testa vid misstänkta fall av COVID-19. Som tur är så är de flesta testen negativa och endast cirka 9 % av alla testade personer är infekterade med viruset. Normalt sett är testresultat klart på 48 timmar. Med hjälp av dessa test kan åtgärder vidtas direkt för att tillhandahålla bästa möjliga hjälp och behandling för infekterade personer.

För mer information kontakta

Busch Vakuumteknik AB