tatningar

Tätningslock

Gummiklädd ändlockstätning.