drivutrustningar

Synkronmotorer

Synkronmotorer för nät eller frekvensomriktaredrift har hög varvtalsnoggrannhet och stort reglerområde. Motorer som matas från samma frekvensomriktare går exakt lika fort oberoende av
belastning.

Rekommenderade leverantörer