ovrig-utrustning

Synglas

Synglas används för visuell observation av innehåll i rör och behållare. Synglas kallas även oljeståndsglas, nivåglas mm och förekommer även som nivårör med synglas monterat på röret.Synglas finns i olika material beroende på vilken miljö och vilka media som omger synglaset, det förkommer även linade synglas för aggresiva miljöer.

Rekommenderade leverantörer