ovrig-utrustning

Stumsvetsmaskiner

Stumsvetsmaskiner används för sammanfogning av rör. Stumsvetsmaskiner är en metod för sammanfogning av termoplastiska material, som vid uppvärmning blir termoelastiska (gummielastiska) och vid fortsatt uppvärmning termoplastiska (flytande).Stumsvetsmaskiner sammanfogar (svetsar) alltså när materialen är termoplastiska. Sammanfogningen sker genom användning av temperatur, tryck och tid – utan tillsatsmaterial.Genom en värmeplatta tillförs kontaktvärme varvid en svetsvulst bildas på ut- och insidan av rören som sedan avlägsnas med vulstbortagare.