Nyhet2015-08-26

Stratergiintervju med Armatecs koncernchef Eva Karlsson

I juli gjorde Installationssiffror.se en stor intervju med Armatecs koncernchef Eva Karlsson. Armatec som är helägt av Ernströmguppen sedan 1975 har ett förvärvsintensivt år bakom sig men också en spännande tid framför sig. Man har inga planer på att slå av på takten.

Fler förvärv ska göras och i kombination med förstärkt organisk tillväxt siktar man på att omsätta 900 miljoner kronor om fem år med en marginal kring 10 procent.

I ekonomiska termer lägger man nu fram ett bokslut för 2014 med en omsättning på cirka 490 miljoner kronor, en siffra som nästan ska dubblas under de kommande fem åren enligt företagets eget mål.

De strategiska frågorna har stått i fokus i företaget på flera sätt under Eva Karlssons första år.

-Vi har jobbat mycket med att tydliggöra strategin internt i organisationen. Det har, menar hon, alltså inte handlat om att ändra särskilt mycket.

-Riktningen är kvar. Vi har försökt tydliggöra implementeringen och kanske takten. Ägandet av Ernströmgruppen innebär också att det finns finansiella muskler bakom.

-Det är ju en av styrkorna vi har, konstaterar Eva Karlsson.

Läs hela intervjun >>>