Nyhet2016-12-14

Stockholm Vatten väljer Malmberg

Henriksdals reningsverk i Stockholm (Stockholm Vatten) väljer Malmberg till installationen av sitt nya renshanteringssteg. Reningsverket kommer genomgå en stor omvandling framöver där bland annat en central förändring blir att Membranbioreaktor-teknologi ska införas. Detta ställer höga krav på det inkommande vattnet till membranen. Utrustning som installeras av Malmberg blir bland annat skruvtransportörer, tvättrännor (Launder channels), tvättpressar, ny container för sand, spolvattencistern, spolvattenpump, rörinstallation, ventiler, instrument med mera. Renshanteringsprojektet påbörjas under kvartal 1, 2017 och beräknas pågå under cirka 1 års tid. Kontraktsumman uppgår till cirka 17 Mkr.

Fakta Henriksdals reningsverk

Henriksdals reningsverk är Sveriges största avloppsreningsverk och är till största delen insprängt i berg. Reningsverket renar avloppsvatten från cirka 780 000 människor i framför allt centrala och södra Stockholm samt kommunerna Nacka, Tyresö, Haninge och Huddinge.

En omfattande modernisering av verket påbörjades 2015. Sedimenteringsbassängerna kommer ersättas med modern membranteknik som kommer att kunna rena mer än dubbelt så mycket vatten som idag och dessutom mer effektivt. Hela moderniseringen beräknas kosta 6 miljarder kronor.

Beställarens kontakt för frågor om projektet besvaras av:

Jan-Erik Larsson
K-Konsult VA-projekt
08-744 16 23

Om Malmberg

Malmberg är ett miljöteknikföretag med fokus på utförande av anläggningar för vattenrening, biogas, geoenergi och borrning. Vårt huvudkontor ligger i Åhus nära Kristianstad. Vi är familjeägda sedan 1866 och vi är 180 medarbetare som arbetar för en bättre miljö under devisen ”Ren energi. Rent vatten”.