matinstrument

Spektrofotometrar

Spektrofotometrar är optiska instrument för mätning av absorption av ljus av given våglängd i färgade lösningar. En ljusstråle med monokromatiskt ljus får passera en kyvett med optiskt plana fönster, i vilken lösningen befinner sig. Det når sedan en ljuskänslig detektor, som mäter ljusintensiteten och jämför den med ljusintensiteten i en likadan kyvett utan det färgade ämnet. Ur förhållandet mellan ljusintensiteterna beräknar man, med kännedom om ämnets ljusabsorberande förmåga, halten av ämnet ifråga. Två typer av fotometrar används: spektrofotometer och filterfotometer. I spektrofotometern använder man en monokromator (av prismatypeller gittertyp)för att erhålla steglöst monokromatiskt ljus mellan t.ex. 180-1100 nm. I filterfotometrar använder man optiska filter för att erhålla det monokromatiska ljuset.

Rekommenderade leverantörer