Nyhet2020-11-18

Spara energi med intelligent vakuumteknik

Busch Vacuum Solutions lanserar nu COBRA NX 0950 A PLUS, den andra vakuumpumpen i den nya PLUS-serien. Det är en torrgående, oljefri vakuumpump, som kan köras med tryckreglering eller med konstant kapacitet, vilket gör den exceptionellt energieffektiv.

COBRA PLUS kan därmed bibehålla önskad pumphastighet vid en föreskriven rotationshastighet. Pumpen kan också upprätthålla den nödvändiga vakuumnivån, oavsett om processförhållandena förändras.

Nya COBRA PLUS har ett brett användningsområde i applikationer där torr vakuumteknik krävs och där ett behovsstyrt styrsystem genererar vakuum på ett tillförlitligt och effektivt sätt.

Tack vare sin frekvensdrift täcker vakuumpumpen ett kapacitetsintervall från 200 till 950 kubikmeter per timme och når ett sluttryck på 0,01 millibar. Driftdata registreras och lagras permanent. Dessa data är åtkomliga direkt på den inbyggda displayen och kan även överföras via ett Modbus TCP/IP-klientserver protokoll. Vakuumpumpen kan också fjärrstyras från en PC, vilket gör att Busch COBRA NX 0950 A PLUS är redo för INDUSTRI 4.0.

COBRA NX 0950 A PLUS är utformad för att köras två lägen. Med hjälp av en intuitiv menystruktur på displayen kan användaren välja mellan två lägen konstant kapacitet alternativt tryckreglering. Tryckregleringen använder ett definierat börvärde. Vakuumpumpen bibehåller detta börvärde genom att anpassa rotationshastigheten utifrån processens behov. Denna inställning används alltid när ett konstant sluttryck eller vakuumnivå krävs. När önskad vakuumnivå har uppnåtts fortsätter COBRA PLUS att arbeta på en lägsta hastighet, 20Hz, vilket gör det möjligt för pumpen att svara på ett plötsligt behov av ökad kapacitet genom att öka hastigheten. Vid längre stopp kan vakuumpumpen även stängas av och slås till per automatik, tack vare Ecomode.

Båda driftlägena hjälper därmed COBRA PLUS att fungera på ett sätt som passar processen perfekt, vilket resulterar i extrem effektivitet, eftersom endast den energi som är nödvändig förbrukas.

Vakuumpumpen COBRA PLUS är baserad på den beprövade skruvvakuumtekniken från Busch. Den vätskefria driftsprincipen gör det möjligt att undvika att använda olja eller andra driftvätskor vid generering av vakuum. Detta gör det särskilt väl lämpad för tillämpningar som kräver att det pumpade mediet inte förorenas av driftvätskor, eller de som kräver renrumsförhållanden.

Välkomna att kontakta oss via mail eller slå en signal.

Daniel Hasselqvist, Tel. 031 – 338 00 81, mail: daniel.hasselqvist@busch.se

Henric Aringskog, Tel. 018 – 470 14 31, mail: henric.aringskog@busch.se

Patrik Thorin, Tel. 031 – 338 00 92, mail: patrik.thorin@busch.se

Med 60 dotterföretag i 42 länder och försäljningsrepresentanter i fler än 30 länder kan vi erbjuda vägledning och praktisk support till våra kunder.