pumpar

Sondex Pumpar

Sondex Pumpar – dränkta och torruppställda avloppsvattenpumparPumparna är moduluppbyggda, från SWP0 till SWP5. Samtliga pumpar i serien kännetecknas av lång livslängd, hög driftsäkerhet och enkelt underhåll. Pumparna levereras alltid komplett med glidsko.
​DriftsäkerhetSWP-serien har konstruerats med tanke på största möjliga driftsäkerhet. Det innebär bland annat att SWP-seriens pumpar kan förses med just den typ av hjul – kanalhjul eller friflödeshjul, som ger den största driftsäkerheten och effekten i brunnen. Vidare är pumparna utrustade med en utvändig, justerbar slitring, som ökar möjligheterna för löpande optimering av driften.
Mycket effektiva motorerSWP-seriens motorer har en verkningsgrad på upp till 93 % och är klassade enligt EFF1 klass H, den högsta energibesparingsnormen, med ökad total verkningsgrad och minskad värmeutveckling i kullager, packbox och motorlindningar. Motorerna tillverkas av Siemens och har integrerad temperaturkontroll som ger ökad livslängd.
Låsklackar och oljeavtappningEtt kännemärke är låsklackarna som gör det enkelt att skilja pumpen från motorn, vilket minskar tiden för reparations- och underhållsarbeten betydligt.
​Välj pumphjul efter behovSondex pumpar har ett stort sortiment av kanal-, B-tween- och frifrödeshjul. Diametern anpassas efter kundens krav och samtliga pumphjul passar i samma pumphus.

Fabrikatets representant i Sverige