Nyhet2018-06-12

Smart Seal Housing – ny utvecking för förenklat underhåll

SEEPEX presenterar en vidareutveckling av sina användarvänliga lösningar för service av sina excenterskruvpumpar.

Som ett tillägg till sin redan beprövade Smart Conveying Technology SCT har SEEPEX utvecklat en teknik som nu också förenklar underhållsarbetet på SCT-pumpens drivsida – namnet är Smart Seal Housing SSH.

Med SSH erbjuds kunderna möjlighet att avlägsna, inspektera och betjäna  den mekaniska axeltätningen samt hela rotationsenheten utan kostsam och tidskrävande borttagning av sughus och rörsystem.

Detta ger kunderna följande fördelar:

  • Snabb avlägsnande och fastsättning av mekanisk tätning
  • Minskade underhållskostnader
  • Kortast möjlig avstängning och ökad produktivitet
  • Mindre risk för monteringskador på tätningen

SEEPEX arbetar nära sina kunder med att utveckla nya lösningar för att göra drift och underhåll så enkelt som möjligt, och här är nyckeln till SEEPEXs framgång att hitta. Företaget strävar ständigt efter att optimera kundernas anläggningar, öka produktiviteten och sänka
driftskostnaderna, vilket nu har resulterat i den nya SSH-tekniken.

SEEPEX Nordic säljer och serverar självproducerade excentriska pumpar i Norden och Baltikum. Huvudkontoret ligger i Tyskland, där pumparna är utvecklade och tillverkade. SEEPEX-pumpar används företrädesvis för transport och dosering av högviskösa medier, och företagets största marknad är transporten av slam och torr slam till avloppsreningsverk, förbränningsanläggningar och biogasanläggningar. SEEPEX grundades 1972 och har för närvarande mer än 700 anställda i mer än 50 länder över hela världen.

Link til YouTube om Smart Seal Housing:

https://www.youtube.com/watch?v=sZFbwaL-lfk

Link til hemsida:
https://www.seepex.com

Kontakt person:
Tomas Bach-Danielsson
Country Sales Manager
Sverige
T: +46 738 44 00 47
Mail: tdanielsson@seepex.com