ovrig-utrustning

Slamförtjockare

Slamförtjockare transporterar slam eller annan materia som skall avvattnas på ett transportband. Slammet transporteras långsamt genom slamförtjockaren som släpper igenom / dränerar slammet skonsamt på det horisontala avvattningsbordet. Slamförtjockare olika kapacitet och når olika torrhalt på slammet.