pumpar

Skruvvakuumpump

För krävande industriella processer där absolut rent och torrt vakuum krävs, används bl.a. för torkning och återvinning av lösningsmedel.
Funktionsprincip>

Rekommenderade leverantörer