pumpar

Sinuspumpar

Sinuspumpar är ventillösa och pulsationsfria. Sinuspumpar är förträngningspumpar som används inom samma applikationsområden som lobrotorpumpar. Funktionen hos sinuspumpar liknar lobrotorpumpen men istället för två lober har sinuspumpar en rotor eller skruv som gett sinuspumpar dess namn, skruven är sinusformad. Sinuspumpen är kända för att vara täta, dvs ha god sugförmåga och att vara pulsationsfria.

Rekommenderade leverantörer