pumpar

SIHI Pumps

SIHI Pumps är en internationellt stor tillverkare av pumpar, kompressorer och vakuumpumpar.

Fabrikatets representant i Sverige