pumpar

Sidokanalfläktar

Sidokanalfläktar kan användas både som kompressorer och  vakuumpumpar. De är robusta, driftsäkra och tillförlitliga vilket att de passar för många användningsområden.

En sidokanalsfläkt, även känd som en regenerativ fläkt eller ringfläkt, är en typ av luftpump som används för att generera både vakuum och tryck. Den fungerar genom att skapa ett högflödigt luft- eller gasflöde som accelereras och decelereras i en cirkulär kanal, vilket skapar tryckskillnader. Här är en detaljerad beskrivning av hur den fungerar och dess användningsområden:

Funktion

 1. Luftintag: Luft kommer in i fläkten genom inloppsporten.
 2. Impellerverkan: Impellern, som är en roterande skiva med många blad eller skovlar, snurrar snabbt. När den snurrar, drar den in luft i sidokanalen.
 3. Cirkulär Kanal: Sidokanalen är en specialdesignad ringformad bana som omger impellern. När luften tvingas genom denna kanal följer den en spiralbana.
 4. Acceleration och Kompression: När luften rör sig längs spiralbanan accelereras den flera gånger, vilket skapar en regenerativ effekt. Denna kontinuerliga acceleration ökar luftens kinetiska energi och därmed trycket.
 5. Utlopp: Den pressade luften släpps sedan ut genom utloppet.

Egenskaper

 • Kontaktfri Drift: Impellern kommer inte i kontakt med huset, vilket minimerar slitage och underhållsbehov.
 • Oljefri Drift: Vanligtvis fungerar sidokanalsfläktar utan behov av smörjning, vilket ger ren luftutgång.
 • Låg Buller- och Vibrationsnivå: De fungerar vanligtvis med relativt låg ljud- och vibrationsnivå jämfört med andra typer av fläktar.

Användningsområden

 • Luftning: Används i avloppsreningsverk för att lufta vatten.
 • Pneumatisk Transport: Inom industrier som livsmedelsbearbetning och läkemedel för att transportera pulver och granulat.
 • Vakuumlyft: Används inom förpackningsindustrin för vakuumlyft och hantering.
 • Blåsning och Sugning: Används i processer som kräver blåsning av luft för kylning, torkning eller rengöring.
 • Akvakultur: Ger luftning i fiskodlingar och andra akvakultursystem.
 • Medicinsk och Laboratorieutrustning: I enheter som kräver exakt och ren lufttryck eller vakuum.

Fördelar
Sidokanalfläktar har lång livslängd på grund av att det inte finns någon intern friktion mellan rörliga delar. De kan producera höga tryck och vakuum med relativt låg energiförbrukning vilket gör dem effektiva. De är även lämpliga för ett brett spektrum av industriella tillämpningar tack vare sin förmåga att hantera olika gaser och tryck.

Rekommenderade leverantörer