drivutrustningar

Servosystem

Drivsystem – servosystem Frekvensomvandlare och elektroniska mjukstartare används allt mer eftersom kraven på flexibel produktivitet och högre automatiseringsgrad ökar. Detta ställer även högre servosystemet och dess styrning.Det handlar om att anpassa lösningen efter kraven.  Där tids- och dynamikkraven inte är avgörande passar en lösning med frekvensomvandlare bra. Handlar det om snabba förlopp med hög noggrannhet är en servolösning bäst lämpad. Styrning av servosystemet i en applikation kan ske på många olika sätt. Vid självständiga rörelser passar en fältbusslösning, vid synkrona eller koordinerade rörelser är en fristående enhet mer lämplig.

Rekommenderade leverantörer