matinstrument

SensoTech

SensoTech har ultraljudsmätare för exakt in-line mätning av koncentrationion för de flesta medier. Genom en unik mätmetod är det möjligt att bestämma ”original gravity” i öl såväl som kvalité på oljebad för stålindustrin, sockerkoncentration i drycker. Koncentrationen i syror eller baser. I alla dessa fall används LiquiSonic® som kontinuerligt mäter detta i processen.

Fabrikatets representant i Sverige