Nyhet2018-11-11

SEEPEX trattpumpar för frukt och grönsaks avskiljare

SEEPEX BTM-serien erbjuder en rad trattpumpar för hantering av viskösa och halvfasta produkter med låg eller ingen flytbarhet.

Specifikt är BTM-serien, med den patenterade konstruktionen av inre kvarn, lämplig för att fördela och pumpa olika former av frukt, grönsaksavfall och biprodukter. Tratten kan hantera mycket stora föremål, till och med hela kålhuvuden / meloner samt skal från ananasfrukter.

Dessa öppna trattpumpar kan tillverkas för direktintegration i bearbetnings- och avskalningssystem enligt kundens specifikationer. Skalen kommer därmed att pumpas vidare i ett slutet rörsystem, där det inte ens är nödvändigt att tillsätta vatten, även under långdistanstransport. Bland annat är driftskostnaderna lägre än i traditionella alternativ, t.ex. dammsugare och tryckluftslösningar. En annan fördel är att avfallsvolymen minskas betydligt vilket bidrar till att hålla både transportkostnaderna och miljökostnaderna nere.

SEEPEX vet att vissa frukter och grönsaker är en stor utmaning och har därför utvecklat ett system för krossning och pumpning av skalen från frukt eller grönsak med kärnor i, till exempel, mango, avokado, persikor och liknande.

Matning av ett SEEPEX-pumpsystem kan utföras från transportband, automatiska skallinor eller tippas direkt från en skalskopa. Alternativet av komponenter i rostfritt stål med FDA-godkända delar gör det hygieniska pumpsystemet möjligt att placera i mycket rena produktionsmiljöer. Pumparna uppfyller andra krav, vilket också tillåter efterföljande användning av biprodukterna vid framställning av djurfoder.

BTM-serien har följande fördelar:

– Hygieniskt slutet system, som kan integreras direkt i en produktionslinje

– Den hackade avfallsprodukten har lägre volym och minskade transportkostnader

– Fruktkärnor och andra hårda föremål från processen kan krossas och pumpas

– För ytterligare minskad volym och kostnader är efterföljande avvattning möjlig

– Lägre energiförbrukning än vakuum och tryckluftslösningar

– Inget behov av att lägga till vatten till processen

SEEPEX Nordic A / S säljer och serverar självproducerade excenterpumpar i Norden och Baltikum. Huvudkontoret ligger i Tyskland, där pumparna är utvecklade och tillverkade. SEEPEX-pumpar används företrädesvis för transport och dosering av högviskösa medier, och företagets största marknad är transporten av slam och torr slam till avloppsreningsverk, förbränningsanläggningar och biogasanläggningar. SEEPEX grundades 1972 och har för närvarande mer än 700 anställda i mer än 50 länder över hela världen.

Länk till webbplats:

https://www.seepex.com/sv/pumpar-och-styrsystem/pumpar-med-oeppen-inmatningstratt/produkt-btm/

Kontakt:

Tomas Bach-Danielsson, tdanielsson@seepex.com
Mobil: +46 73 844 0047

SEEPEX Nordic A/S
Krakasvej 7C
DK – 3400 Hilleröd
Mail: info.nordic@seepex.com