Nyhet2018-02-27

Scan väljer energieffektivt vakuumsystem från Busch

Scan väljer Busch Vakuumteknik som leverantör för ett nytt central- vakuumsystem för sin anläggning i Linköping

Ett förpackningskoncept som garanterar att de färdiga produkterna förpackas hygieniskt och effektivt är viktigt i dagens köttproduktion. Därför arbetar Scan köttförädlingsanläggningar ständigt med att optimera sina produktionsprocesser. Scan har i generationer varit en av Sveriges ledande kött- och charkuterimästare och det är en tradition som vi på Busch är stolta över att bidra till.

Vakuumförpackning av kött- och korvprodukter har en stor fördel: när luften elimineras i förpackningen minskar syreinnehållet radikalt. Tillväxten av bakterier som kräver syre går därmed långsammare och produkten blir mer hållbar. Vakuumförpackningar är också hygieniska och gör att produkterna kan presenteras på ett mer smakfullt sätt.

Scan har valt att installera ett centralvakuumsystem från Busch Vakuumteknik AB, där flera förpackningsmaskiner är anslutna. Vakuumpumparna har renoverats samt byggts om från luft- till vattenkylda pumpar. Genom gruppering och ombyggnad har ett kontrollerat och energieffektivt vakuumsystem nu varit i drift sedan runt årsskiftet.

Centralvakuumsystemet innebar att tidigare 10 vakuumpumparna som var utspridda i lokalerna med luftkylning och totalt 85kW installerad effekt nu arbetar i ett enskilt maskinrum och med bra servicebarhet och redundans. Installerad effekt för drift är nu 36 kW vilket i sig innebär en energibesparing på nästan 60%. Dessutom ger vattenkylningen en möjlighet att återvinna 60% av förbrukad energieffekt. För Scan innebär det ca 80% energibesparing och 383 MWh/år.

Att inga vakuumpumpar behöver installeras i produktionsområdet ger stora fördelar:

  • minskade driftkostnader
  • hög driftsäkerhet
  • förbättrad produktionsmiljö
  • lägre underhållskostnader, enkelt att ge service utan att stoppa produktionen

Busch Vakuumpumpar och System är en av världens största tillverkare av vakuumpumpar, fläktar och kompressorer.

Vårt produktutbud omfattar lösningar för vakuum-  och övertrycksteknik inom alla industrisegment. Med 60 dotterföretag i 42 länder och försäljningsrepresentanter i fler än 30 länder kan vi ge goda råd och praktisk support till våra kunder på plats.

Busch Vakuumteknik är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

För mer information, vänligen kontakta, Busch Vakuumteknik AB

e-post: info@busch.se eller

telefon: +46 31 338 00 80

www.busch.se