Nyhet2016-05-26

Säkra flödet och spara energi

Emotron FDU 2.0 frekvensomriktare optimerar driften av dina pumpar, fläktar, kompressorer och blåsmaskiner. Din process skyddas från skador och stillestånd och du sänker dina kostnader för installation, energi och underhåll.

Frekvensomriktaren Emotron FDU har utvecklats för att reglera flöde och tryck. Den ger effektiv och tillförlitlig drift för pumpar, fläktar och kompressorer och minskar kostnaderna för energi och underhåll. Serien kan användas för motoreffekter upp till 3 000 kW.

Tillgänglig både i IP54-certifierat skåp och som IP20/21.

Skydd mot skador och stillestånd

Mjuka starter och stop skyddar din utrustning. Lägre startström innebär mindre säkringar, kablar och energiräkningar. Kontrollerade stop eliminerar risken för tryckslag och andra kostsamma skador.

En inbyggd axeleffektvakt och en unik övervakningsfunktion skyddar din process genom att omedelbart upptäcka situationer som kan orsaka ineffektivitet eller skador. Tidiga varningar och säkerhetsstopp möjliggör förebyggande åtgärder.

Energibesparingar och optimerad drift

Emotron FDU reglerar flöde och tryck genom att kontinuerligt anpassa motorns varvtal. Ingen energiförlust och inget onödigt slitage på utrustningen. En pausfunktion sparar ytterligare energi genom att pausa motorn när den inte behöver köras. En automatisk pumprensningsfunktion ökar effektiviteten.

Reglering av flera pumpar eller kompressorer är en tillförlitlig och kostnadseffektiv metod för att hålla konstant flöde eller tryck trots varierande behov. Emotron FDU reglerar upp till sju enheter.

Användarvänlig och tillförlitlig drift

Driftsparametrar kan ställas in i dina egna processvärden – m3/min, bar, Pascal etc – vilket gör övervakningen enklare och mer tillförlitlig. Den avtagbara kontrollpanelen har en kopieringsfunktion för överföring av inställningar till andra Emotron FDU-enheter. Du kan växla mellan lokal styrning och fjärrstyrning genom en enkel knapptryckning på kontrollpanelen. Virtuell anslutning av logiska funktioner, komparatorer och tidur innebär att kablar och externa I/O inte krävs.

Tillgänglig som IP20/21- och IP54-versioner

Emotron FDU finns tillgänglig som IP20/21- och IP54-versioner. Tack vare IP54-versionens robusta stålkonstruktion kan du installera din frekvensomriktare nära applikationen, vilket innebär att du sparar in på kostnader för skåp och långa motorkablar. 300–3 000 A-enheterna (IP20-moduler) finns även tillgängliga som kompakta, CG-konstruerade IP54- eller IP23-skåp. IP20/21-serien på 2,5–293 A är optimerad för montering i styrskåp (IP20) eller på en elrumsvägg (IP21, 25–293 A). Robust och kompakt konstruktion, enkel åtkomst till anslutningsplintar. Utökat temperaturområde, upp till 50/55 °C.

Förenklat underhåll

Om ett problem uppstår i processen genereras en komplett statusrapport. Du kan snabbt identifiera orsaken och vidta åtgärder. Underhållet förenklas tack vare ett minimum av lätt åtkomliga mekaniska delar och utfällbara kraftmoduler.

För mer information kontakta:

CG Drives & Automation   (tidigare Emotron)

Mörsaregatan 12
Box 222 25
SE-250 24 HELSlNGBORG
Phone: +46 42 169900
Fax: +46 42 169949
Send us an e-mail