Nyhet2017-11-30

Roslagsvatten valde Netzsch FSIP till Sanduddens pumpstation

Roslagsvatten ansvarar bl a för vatten och avlopp i fem kommuner norr om Stockholm: Österåker, Vallentuna, Ekerö, Vaxholm och Knivsta. Dricksvattnet, som i dagsläget distribueras till 130 000 människor, hämtas huvudsakligen från Mälaren och håller en mycket hög kvalitet. Avloppsvattnet hanteras av 21 stycken reningsverk som fullbordar vattnets kommunala kretslopp i tre grundläggande steg: mekanisk, biologisk och kemisk rening.

I avloppsnätet ingår pumpstationer som vidarebefordrar det orenade avloppsvattnet till reningsverken. Även om de allra flesta kommuninvånare förstår att bara spola ner godkända saker i avloppet, inträffar dagligen ”olyckshändelser” i form av trasor, bindor, plastpåsar och dylikt skräp som ställer till det i avloppshanteringen när det fastnar i pumparna. Varje gång måste driften pausas medan pumpen öppnas och rensas.

En av dessa pumpstationer – Sandudden på Ekerö – har nu fått betydligt bättre tekniska förutsättningar att hantera oönskat skräp i avloppsvattnet. I somras installerades nämligen två nya Netzsch FSIP excenterskruvpumpar som ersatte ett par gamla trötta trotjänare. Vi ringde upp rörnätstekniker Arne Davidsson och frågade om erfarenheterna så här långt.

Intervju med Arne Davidsson

– Vad tycker du om de nya FSIP-pumparna från Netzsch?

– De gamla excenterskruvpumparna var rätt slitna och plågades av ständiga driftsstörningar. Att vi valde FSIP handlade om stabilare drift och den betydligt enklare rengöringen tack vare möjligheten att serva pumparna på plats utan att behöva koppla bort dem från systemet. Det här har gjort mitt arbete mycket enklare. I min rond ingår ett 15-tal pumpstationer som jag besöker regelbundet för att kontrollera driften. Vet jag att en viss station ofta drabbas av störningar måste jag göra fler besök, vilket tar värdefull tid från övrigt arbete – men sen i somras behöver jag inte längre oroa mig för Sanduddens station.

För mer information kontakta:

Zander & Ingeström AB
Telefon: 08 – 80 90 00
Fax: 08 – 80 90 73
E-post: zander.ingestrom@zeta.se
Hemsida: http://zeta.se