matinstrument

Regulatorer

Används för övervakning och styrning av en process till bl.a. fukt- och temperaturgivare. Vanliga funktioner är bl.a.- ingångssignal (temperatur och 4-20mA/0-10V)
– två eller tre utgångar: relä, logik eller analog (alt. RS485)
– display för avläsning på avstånd
– larmfunktioner / diagnostisering 
– funktionsknapp