tatningar

Radialtätningar

Radialtätning eller läpptätning Brett urval med olika mantelytor (stål/gummi) och tätningsläppar för olika applikationer. Stålmantel ger en styvare tätning men ställer högre krav på sätesytan. Radialtätningar används i applikationer med relativt låga tryck och hastigheter, sällan för pumpad vätska, men väl som lagertätning och sekundärtätning för yttre spolning av roterande plantätning. Radialtätningar har en begränsad livslängd och finns i olika material, vanligast nitril och viton.