pumpar

Radialfläkt

En radialfläkt, även känd som en centrifugalfläkt, är en typ av mekanisk anordning som används för att flytta luft eller gaser och skapa vakuum eller tryck. Den fungerar genom att omvandla kinetisk energi från den roterande impellern till ökat statiskt tryck, vilket möjliggör effektiv rörelse av luft eller gaser i olika industriella applikationer.

Funktion

 1. Luftintag: Luft kommer in i fläkten genom centrum av impellern, vanligtvis genom ett axiellt inlopp.
 2. Impellerrotation: Impellern, som är ett hjul med flera blad, roterar med hög hastighet. När den snurrar, överför den kinetisk energi till luften.
 3. Centrifugalkraft: Luften tvingas utåt av centrifugalkraften när den rör sig genom impellerbladen.
 4. Diffusion: Den kinetiska energin i luften omvandlas till tryckenergi i fläktens hölje. Denna process sker i diffusorn, en komponent som saktar ner luften och ökar dess tryck.
 5. Luftutlopp: Den högtrycksatta luften lämnar fläkten genom ett tangentiellt utlopp.

Egenskaper

 • Högt Tryck: Radialfläktar kan generera högt statiskt tryck, vilket gör dem lämpliga för applikationer som kräver stark sugkraft eller tryck.
 • Effektiv Design: Utformningen av impellern och höljet kan optimeras för specifika flödeshastigheter och tryck.
 • Robust Konstruktion: Vanligtvis tillverkade av hållbara material för att klara krävande industrimiljöer.

Användningsområden

 • Industriella Vakuumsystem: Används i applikationer som kräver stark sugkraft, såsom dammsugningssystem, materialhantering och dammuppsamling.
 • HVAC-system: Används i värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem för att flytta luft genom kanaler.
 • Förbränningslufttillförsel: Förser luft till förbränningsprocesser i pannor och ugnar.
 • Kylning och Ventilation: Används för kylning av elektronisk utrustning, maskiner och för att tillhandahålla ventilation i industriella miljöer.
 • Pneumatisk Transport: Transporterar pulver, korn och andra material genom pneumatiska system.

Fördelar

 • Mångsidighet: Lämplig för en mängd olika applikationer tack vare sin förmåga att hantera olika gaser och tryck.
 • Hög Effektivitet: Förmår flytta stora volymer luft med relativt låg energiförbrukning.
 • Hållbarhet: Byggd för att klara kontinuerlig drift i krävande miljöer.

Rekommenderade leverantörer