pumpar

R5

R5 Oljesmorda lamellervakuumpumpar

Robustheten och driftsäkerheten hos R 5 oljesmorda lamellervakuumpumpar har sedan länge gjort dem till industristandard. Varje dag gör fler än 2,5 miljoner R 5 vakuumpumpar över hela världen pålitlig tjänst under hårdast tänkbara industriella förutsättningar.

Säkra och kostnadseffektiva
Tekniken med roterande lameller har vidareutvecklats och optimerats oavbrutet av Busch under årtionden, med tonvikt på driftsäkerhet och effektivitet. R 5 lamellervakuumpumpar är kända inom industrin för sin moderna och energisnåla vakuumgenerering, inom ett brett tillämpningsområde. Oavsett om det gäller oregelbunden eller kontinuerlig drift kan du lita på R 5.

Beprövad
De kompakta R 5 vakuumpumparna är så robusta tack vare beprövad teknik med roterande lameller med återcirkulerande oljesmörjning. Det garanterar en konsekvent hög vakuumnivå som klarar de hårdaste driftförutsättningar. Om den förses med gas-ballast-ventil (tillval) kan ångor pumpas utan kondens.

 

Fabrikatets representant i Sverige