Vad kostar en pump?

För anställda i pumpbranschen är det självfallet ingen konstig fråga, den föranleds ofta av en kravspecifikation och ett pumpval. Det gör den naturligtvis mycket lättare att besvara men det är inte säkert att frågeställaren får det svar som behövs för ett bra beslutsunderlag.

Den korrekta motfrågan är nämligen alltid vilken tidshorisont frågeställaren har, vill man veta vad pumpen kostar att köpa nu, eller vill man veta vad den kommer att kosta under sin förväntade livstid?

Vad pumpen kostar att köpa nu, beror i huvudsak på pumpens storlek, vilka material pumpen är tillverkad av och faktorer som styrs av applikationskrav samt installationsmiljö med mera.

Är specifikationen tydligt skriven för en standardpump, de tänkta leverantörerna utgått ifrån samma principer för urval och har samma försäljningsmarginaler, ligger prisskillnaden ofta i spannet plus/minus 5 procent. Om vi fokuserar lite på den andra frågan, alltså vad kommer pumpen att kosta under sin livstid så tillkommer en del andra faktorer att ta hänsyn till. Förutom inköpspriset skall driftskostnader, underhållskostnader och en del övriga kostnader vägas in.

Det finns många studier gjorda inom området och resultaten skiljer sig något mellan olika studier beroende bland annat på vilka metoder man använt, olikheter i beräkningsmodeller eller att man undersökt olika pumptyper. Oavsett vilken studie man kikar på är i regel kostnadsfördelningen under pumpens livslängd enligt diagrammet.

diagram_april_13

(Siffrorna är hämtade från studien Optimizing Pumping Systems, framtagen av Pumping Systems Matter och Hydraulic Institute) 

Inköpspris eller driftskostnad

Även om det finns vissa skillnader är inköpskostnaden cirka 10 procent av de totala kostnaderna sett över pumpens livslängd. Så om vi sätter det i relation till de 10 procent som skiljer de olika tillverkarnas offerter åt vid inköpstillfället motsvarar skillnaden mellan olika leverantörer alltså ungefär 1% (en procent) av pumpens totala kostnader.

Om vi ser till de andra kostnaderna som energikostnaderna på 40 procent eller underhålls- och andra driftsrelaterade kostnader tillsammans på cirka 35 procent, utgör de kostnaderna följaktligen tillsammans 75 procent, en betydande del av kakan och därför så mycket intressantare. Jämför vi exempelvis två olika pumpar med olika verkningsgrad i samma applikation, där den ena går med 70 % verkningsgrad och den andra med 75 %, är skillnaden alltså nästan 7 % lägre energiförbrukning beroende på vilken pump vi väljer.

Exemplet utgår ändå ifrån att pumparna är korrekt dimensionerade, det finns studier som visar på att en väldigt stor del av våra pumpar går med betydligt lägre verkningsgrad än så, det viktigaste är ändå att vi börjar ställa oss frågan om vilken tidshorisont vi ska ha när vi köper utrustning som exempelvis pumpar.

Leverantörer som kan visa på pumpens totala kostnader under en livslängd som motsvarar kundens tidshorisont borde alltid ges fördelar vid upphandlingar. 

Det är först då vi vet vad pumpen kostar.

Vill Ni veta mer om livscykelkostnaden för Er pumpar, kontaktar ni Er pumpleverantör eller PumpPortalen för mer information.