Kom tillrätta med problempumpar

Många upplever problem med pumpar i olika applikationer på sin arbetsplats. Ibland räcker det att byta en felaktig komponent, ibland går det troll i grejerna och man kommer inte tillrätta med problemen. I desperation, frustration eller uppgivenhet byter man pumptyp eller leverantör, har man tur kan problemet vara löst.

Orsakerna till problempumparna går ofta att finna med detektivarbete, pumpar följer kända fysiska lagar och havererar aldrig (reservation för måndags ex.) utan anledning. Problemet är begränsad kunskap, bristande utredningsarbete eller allt för många alternativa felkällor i ekvationen.

Haveriorsaker

Pumptillverkare har tillsammans med diverse nationella och internationella institut och organisationer upprättat riktlinjer för dimensionering av pumpar. De är därför konstruerade med detaljerad prestanda och en på förhand förväntad livslängd. Etablerade tillverkare följer riktlinjerna men trots det havererar en del pumpar tidigare än beräknat. Vad beror det på?

En uppräkning av potentiella haveriorsaker ger att de havererar på grund av felaktig konstruktion, defekta material, tillverkningsfel, felaktig montering/installation, bristande underhåll,
felaktigt användande eller olämpliga driftsförhållanden. Det finns ingen anledning att definiera fler orsaker än dessa, eftersom alla haverier kommer kunna sorteras under någon av dessa sju faktorer.

Om man däremot eliminerar fem eller sex av ovanstående faktorer kommer man hitta orsaken till varför pumpen havererat. Många leverantörer bifogar dokumentation med checklistor för felsökning där dessa potentiella felorsaker framgår.

Systemkurva möter pumpkurva

Har man två eller flera identiska pumpar av en viss storlek och typ installerade kan man jämföra tid mellan serviceintervall, slitage och driftskostnader över tid. Finns det avvikelser mellan pumparna beror det sannolikt på att pumparna trots allt inte har samma driftsförutsättningar.

Lär dig tolka pumpkurvan >>>

Lär dig mer om systemkurvan >>>

För att kontrollera enskillda pumpar behöver man plocka fram pumpkurvan och kontrollera hur den verkliga driftspunkten ligger i förhållande till den bästa driftspunkten BEP (Best Efficiency Point) i diagramet. Vid BEP mår pumpen som bäst och ger maximalt flöde och tryck i förhållande till konsumerad energi.

Microsoft PowerPoint - mtbf_PN_FEB13