Affinitetslagarna

Affinitetslagarna är de regler som styr en centrifugalpumps tryck (uppfordringshöjd) och flöde när hastigheten eller pumphjulsdiametern ändras. För att använda lagarna behöver vi veta vad pumpen har för flöde och uppfordringshöjd (tryck) vid ett visst varvtal eller pumphjulsdiameter. Enklaste och tillförlitligaste sättet att ta reda på detta är ofta genom att ta fram pumpens pumpkurva. Om en pumps prestanda är känd vid en viss hastighet och/eller pumphjulsdiameter, är det alltså möjligt att genom affinitetslagarna beräkna pumpens kapacitet vid ändrat vartal eller impeller diameter.

Man kan använda affinitetslagarna utifrån två olika utgångspunkter, antingen låter man impeller diametern (D) vara konstant, då är:

Q1/Q2 = n1/n2

H1/H2 = (n1/n2)²

P1/P2 = (n1/n2)³

Alternativt låter man vartalet (n) vara konstant och då gäller affinitetslagarna med följande likformighetssamband:

Q1/Q2 = D1/D2

H1/H2 = (D1/D2)²

P1/P2 = (D1/D2)³

där:

Q = Flöde
H = Uppfordringshöjd
P = Effektbehov
n = Varvtal
D= Impellerns ytterdiameter

För beräkning av pumpens nya prestanda genom att använda affinitetslagarna kan man generellt säga att beräkningar vid förändrat varvtal ger mycket god noggrannhet. Vid förändring av pumpens varvtal parallell förflyttar man pumpkurvan upp och ner och ändrar inte pumpens hydrauliska egenskaper. Affinitet betyder ju släktskap och när vi justerar och förändrar pumphjulet innebär det en förändring av pumpens egenskaper. Man kan säga att vi ruckar lite på släktskapet och ändrar pumpens DNA något vilket innebär att vi ruckar lite även på noggrannheten. Vid beräkning av pumpens nya prestanda med affinitetslagarna vid förändrad pumphjulsdiameter bör därför viss försiktighet vidtagas. Man brukar här prata om 70% regeln, vilket innebär att en beräknad förminskning av pumphjulet med affinitetslagarna skall reduceras med 70%. Har vi räknat fram att pumphjulet skall svarvas ner 10mm bör man alltså i realiteten inte svarva ner det mer än 7mm.

Kontakta oss gärna för mer information om någon av våra pumpkurser genom att fylla i en intresseanmälan!

För mer information & bokning kontakta oss >>>