Pumpdagen

Syftet med Pumpdagen är att skapa en mötesplats där leverantörer möter användare och presenterar nya rön, produkter, lösningar och tjänster som gagnar användare av pumpar och pumpsystem för industriellt bruk.

Fokus ligger på ämnen som kretsar till att höja driftsäkerheten, förbättrat underhåll och effektivare pumpsystem, temat brukar därför vara Energi och Underhållsoptimering av pumpsystem.

Pumpdagen 2017 genomfördes den 21 November på Svenska Mässan i Göteborg.

Programmet bestod av intressanta föreläsningar som presenterades av respektive föreläsare enligt nedan. Presentationerna är publicerade med ett videoverktyg som visar varje sida under 10 sekunder, videon går att pausa eller backa om man tycker att sidan visas under för kort tid.

För mer information kontakta Pumpportalen via mejl på info@pumpportalen.se

Program och presentationer från Pumpdagen 2017

1. Undvik onödig friktion mellan pumpar och ventiler
Thomas Lundqvist, LT Teknik & Ventil AB

Pumpar och ventiler är beroende av att anpassas efter varandra, när de inte samverkar blir det friktion i förhållandet som leder till ökade kostnader och problem. Genom att välja, placera eller rent av reglera fel, blir ventilen snabbt pumpens värsta fiende. Thomas Lundqvist har 40-års erfarenhet i ventilbranschen och redogör för några exempel kring problemen med utgångspunkt från att göra rätt från början.
”Om vi lär oss att göra rätt från början, kapar vi onödiga drifts- och underhållskostnader och framförallt så undviker vi att äventyra driftsäkerheten.”

2. Lösningar på problem med avlagringar och korrosion i pumpsystem
Lars Hansson, Bauer Water Technology

Den svåra problematiken med avlagringar, korrosion och vattenkvaliteten i pumpsystem för fjärrvärme, kylsystem och industrivattensystem medför bl.a. högre energikostnader, kortare livslängd, sämre pump cirkulation, lägre systemtillgänglighet och ökat underhåll och service. Problemet är inte någon lättlöst knut men det finns lösningar. Lars visar några av dessa och kompletterar med drift och erfarenhet från kundinstallationer på olika applikationer.

3. Energikartläggning, lagkrav och möjligheter
Thomas Björkman, Energimyndigheten

Thomas kommer prata om Energikartläggning och redogöra för nuvarande lagkrav samt vilka stöd företag kan använda sig av avseende energikartläggning. Vidare presenterar han vad Ekodesign kraven innebär för de produkter vi har på våra anläggningar samt vad som kommer framgent, efter programmet för Energieffektivisering.

4. Optimering av pumpsystem på en kemifabrik
Olle Falgén Enqvist, KTH

Olle har gjort ett kandidatarbete på en anläggning i Sverige som avsåg att genomlysa energibesparingspotential i ett större pumpsystem för kontinuerlig pumpning av kemikalier. I sitt arbete har Olle lokaliserat ett antal flaskhalsar och potentiella optimeringsmöjligheter. Under föredraget beskriver han problemet, redogör för arbetet och sina slutsatser och delar med sig av andra erfarenheter han gjort i sitt arbete.

5. Driftsäker pumpning av orensat vatten
P-O Johansson, Pumpteknik AB

P-O kommer att tala om svårigheterna med pumpning av orensat (avlopps)vatten och visa på lösningar tillsammans med en referenskund.

6. Ny teknik förbättrar driften och förlänger livslängden för pumpar
Ola Thulin, CG Drives

Frekvensomriktaren har under de senaste två decennierna revolutionerat möjligheterna att styra pumpar på ett kostnadseffektivt sätt. På senare tid har man även utvecklat nya funktioner i frekvensomriktare, byggt in både intelligens och automation. Ola Thulin visar i sitt föredrag hur denna nya teknik fått stor betydelse för några av CG Drives kunder i Sverige.

7. Magnetdrivna pumpar kan vara lösningen
Björn Berglind och Thomas E. Jensen, Lyma Kemiteknik

Diskussioner kring problem med pumpar landar ofta i tätningsrelaterade diskussioner. Magnetkopplade pumpar har inga tätningar, kan de vara lösningen på många av de problem vi upplever? Hur ser kostnadsbilden ut avseende inköp, driftskostnader och underhållskostnader i förhållande till konventionella pumpar? Björn ger oss svaren och en inblick i magnetkopplade pumpars styrkor och svagheter samt exempel från verkliga fall.

8. Arbeta stukturerat med effektivisering av pumpar
Tommy Spång (ersatte Åke Nyqvist), Chesterton

Genom att kombinera teknik med kunskap och samarbete kan vi förbättra våra energislukande pumpar. Energi och vatten är värdefulla resurser som borde prioriteras högre än vi gör idag. Priserna för dessa resurser stiger och att rusta för framtiden borde vara självklart. Kan vi få gamla pumpar lika effektiva som nya eller behöver allt gammalt bytas ut är frågor som kräver svar.

Är du intresserad av att deltaga vid nästa tillfälle Pumpdagen arrangeras? Som åhörare vid seminarier, som föredragshållare eller som partner/utställare?

Hör av er till Pumpportalen på info@pumpportalen.se