Program och presentationer från Pumpdagen 2016

Syftet med Pumpdagen är att skapa en mötesplats där leverantörer möter användare och presenterar nya rön, produkter, lösningar och tjänster som gagnar användare av pumpar och pumpsystem för industriellt bruk.

Fokus ligger på ämnen som kretsar till att höja driftsäkerheten, förbättrat underhåll och effektivare pumpsystem, temat brukar därför vara Energi och Underhållsoptimering av pumpsystem.

Pumpdagen 2016 genomfördes den 5 oktober 2016 på Svenska Mässan i Göteborg.

1. Pumpunderhåll i rätt tid ger besparing!
Helmut Salsland, Relianeering AB

Kunskap inom pumpunderhåll ger dig möjlighet att spara pengar genom att identifiera rätt väg. När vi genomför underhåll på rätt sätt leder det till besparing genom energiförbrukning samtidigt som driftsäkerheten i pumpsystemet ökar. Lösningar som gör era operatörer kunniga att i rätt tid ge underhållspersonalen förvarning för att utföra service under normal arbetstid leder till ständig förbättring av pumparna i systemet som effektivt verkar för planerad produktion med ökad vinst.

2. Korrekt utformad rörledning ökar driftsäkerheten
Assar Åkerman, Pumpkonsult

En pump med väl avvägd hydraulisk prestanda (lyfthöjd, flöde, sughöjd, effekt och verkningsgrad) för sin applikation bör vara både driftsäker och effektiv men i verkligheten kan små avvikelser från en bra installation ställa till med stora problem. Ett stort energibolag i Sverige hade en pump med dubbelsidigt sugande pumphjul där alla installations och driftskrav tycktes väl uppfyllda, trots det hade man stora problem med vibrationer som gav upphov till slitage av på tätningar och lager samt skador på pumphjul, pumphus och anslutande rör. Med erfarenhet från andra likande fall kunde Assar ganska snart konstatera att rörledningarna var orsaken till problemen. Med exempel från verkligheten redogör Assar för problem med felaktiga rörledningar, lösningar på problemen och med ovanstående projekt som exempel, på hur små skillnader kan få avgörande betydelse för driftsäkerhet och prestanda.

3. Effektiv uppriktning – gör rätt saker och gör dem rätt!
Peter Sandström, ACOEM

Korrekt uppriktning är en förutsättningarna för att få en effektiv drift av en pumpanläggning. Det finns betydande ekonomiska vinster att göra i redan befintliga anläggningar om man gör rätt åtgärder, i rätt tid och på rätt sätt. Vilka är då nyckelfaktorerna för att få ut maximalt resultat ur ditt arbete med uppriktning?

4. LEAP, ny teknik som ger stora energibesparingar
Gunnar Theding, Tapflo AB

Med hjälp av sin nya LEAP (Low Energy Air Pump) teknologi, har Tapflo har tagit fram en tryckluftsdriven membranpump som startar vid extremt låga lufttryck. Tekniken som medför avsevärda energibesparingar ger även helt nya möjligheter att kontrollera och styra en membranpump.

5. Riskbaserat underhåll ökar driftsäkerheten
Peter Hallengren, Midroc

Riskbaserad underhållsstyrning utgår från konsekvensen av ett funktionsbortfall. Metoden bygger på en kritikalitetsklassning där utrustning rangordnas och oönskade händelser som stopp, haverier och höga reparationskostnader på pumpar kan undvikas. Peter visar hur metodiken fungerar och implementeras i anläggningens befintliga underhållssystem.

6. Detektera problem och förbättra tillförlitligheten hos pumpar
Anders Sundholm, MLT AB

Problem som kavitation, löshet i fundament, pumplager, uppriktning och resonanser är vanligt förekommande men hur ska man mäta och vad ska man mäta? Vi får ta del av fall från verkligheten som visar hur man kan använda vibrationsmätning för att detektera problem och förbättra tillförlitligheten hos pumpar. Anders Sundholm från MLT presenterar några fall där smart vibrationsmätning gett svar på frågan vad som varit rotorsaken till kundernas problem.

7. Effektivisering av pumpdrift gav besparing på 415 000 kr/år
Stellan Rosenquist, ABB

Föredraget beskriver grundligt hur ABB under förra året hjälpte Sandviken Energi att effektivisera pumpdrifter för fjärrvärmedistributionen. Stellan och hans medarbetare utvärderade en befintlig pumpdrift och föreslog det åtgärdsprogram som genomfördes och ledde till en uppskattad besparing på ca 830 MWh/år, eller ca 415,000 kr per år.

8. Pump Optimering, ISO standard och metod
Mats Björkner, Pumpportalen

Sedan april 2015 finns nya direktiv för energiutvärdering och optimering av pumpsystem enligt den nya standarden ISO 14414. Föredraget presenterar grunderna i de riktlinjer som gäller för kartläggning av pumpsystem, enligt Nivå 1-3, för anläggningar, fabriker och andra ISO-certifierade organisationer.presenterar en enkel modell för att jämföra energibesparing och återbetalningsstid på investeringen. Presentationen innehåller, exempel, verktyg och hjälpmedel.

Är du intresserad av att deltaga vid nästa tillfälle Pumpdagen arrangeras? Som åhörare vid seminarier, som föredragshållare eller som partner/utställare?

Hör av er till Pumpportalen på info@pumpportalen.se