Program och presentationer från Pumpdagen 2015

Syftet med Pumpdagen är att skapa en mötesplats där leverantörer möter användare och presenterar nya rön, produkter, lösningar och tjänster som gagnar användare av pumpar och pumpsystem för industriellt bruk.

Fokus ligger på ämnen som kretsar till att höja driftsäkerheten, förbättrat underhåll och effektivare pumpsystem, temat brukar därför vara Energi och Underhållsoptimering av pumpsystem.

Pumpdagen 2015 genomfördes den 17 november 2015 på Svenska Mässan i Göteborg.

1. Ta reda på hur effektivt du pumpar!
Hans Pettersson och Carl-Fredrik Mörck, KSB AB

Det kan vara svårt att bedöma hur effektivt man pumpar, i dellast, överlast eller vid bästa verkningsgrad. Den tillförlitligaste metoden är att mäta pumparnas prestanda, vilket kan vara krångligt eftersom pumparna måste utrustas med mätinstrument. KSB erbjuder för nya pumpar produkten KSB PumpMeter, för övervakning av pumpens prestanda. För gamla pumpar som saknar mätutrustning finns gratisapplikationen KSB Sonolyzer som fungerar på alla centrifugalpumpar med fast varvtal oavsett fabrikat. KSB visar deltagarna på Pumpdagen hur pumpanvändare med hjälp av PumpMeter eller Sonolyzer kan få en fingervisning om pumpens driftpunkt och prestanda på mindre än en halv minut.

2. Ny ISO-standard för pumpoptimering
Mats Björkner, Pumpportalen

Sedan april 2015 finns nya direktiv för energiutvärdering och optimering av pumpsystem enligt den nya standarden ISO 14414. Föredraget presenterar grunderna i de riktlinjer som gäller för kartläggning av pumpsystem, enligt Nivå 1-3, för anläggningar, fabriker och andra ISO-certifierade organisationer.

3. Pumpsystem med extrem flödesvariation
Torbjörn Pettersson, Zander & Ingeström AB

I en pumpinstallation med filter för omvänd osmos till två reaktortankar skall pumparna klara att ställa om flödet på kort tid. Flödet varierar mellan 40 m³/h och 640m³/h med en uppfordringshöjd på mellan sju och 8,5 mvp. Bakgrunden till projektet är av mycket speciell karaktär och installationen krävde kreativa lösningar. Torbjörn berättar om utmaningarna för installationen, kraven från kunden och visar lösningen som resulterade i ett lyckat projekt.

4. Att mäta är att veta
Tommy Spång, Chesterton

Pumpparken blir allt äldre samtidigt som det ställs högre krav på effektiva pumpdrifter än någonsin tidigare. Vi får svar på hur man får gamla slitna pumpar att gå 10-15 år till, lika energieffektivt som nya.

5. Optimera pumpdrifter lönar sig!
Stellan Rosenquist, ABB

Att uppskatta verkningsgraden på äldre motorer är inte en helt enkel uppgift. Det kan vara svårt att hitta rätt dokumentation och äldre normer är inte fullt jämförbart med dagens. ABB visar hur man tog fram ett beslutsunderlag som visade att det gick att räkna hem ett byte av två 55kW pumpdrifter och hjälpte på så sätt en större verkstadsindustri att spara både pengar och miljön.

6. Termisk sprutning ökar pumplivslängd
Stefan Björklund, Högskolan Väst

Applikationer med slitande media ställer höga krav på materialval i pumpar. I en pump utrustad med knivar av höghållsfast stål i en Biogas anläggning byttes knivarna med kort intervall och olika metoder som härdning och beläggning provades för att lösa problemet utan tillfredsställande resultat. Lösningen – termisk sprutning, ökade livsländen åtta gånger, Stefan Björklund redogör för detta projekt, teknikens fördelar, begränsningar och framtida användningsområden.

7. Optimera drifter med vakuumpumpar
Robert Gårlin, Busch Vakuumteknik

Teknikvalet är avgörande för effektiva vakuumpumpar, rätt val ger ökad driftsäkerhet, lägre driftskostand och bättre arbetsmiljö. För applikationer som evakuering av sugledningar, materialtransport och processvakuum kan stora fördelar uppnås genom att välja rätt pump. Robert redovisar aktuella kundcase som visar skillnaden mellan hur olika teknikval påverkar driftsäkerhet, driftskostnad och arbetsmiljö.

8. Riskbaserat underhåll ökar driftsäkerheten
Peter Hallengren, Midroc

Riskbaserad underhållsstyrning utgår från konsekvensen av ett funktionsbortfall. Metoden bygger på en kritikalitetsklassning där utrustning rangordnas och oönskade händelser som stopp, haverier och höga reparationskostnader på pumpar kan undvikas. Peter visar hur metodiken fungerar och implementeras i anläggningens befintliga underhållssystem.

Är du intresserad av att deltaga vid nästa tillfälle Pumpdagen arrangeras? Som åhörare vid seminarier, som föredragshållare eller som partner/utställare?

Hör av er till Pumpportalen på info@pumpportalen.se