Nyhet2020-02-07

ProMinent skall uppgradera yt-vattenverk för Forsmarks Kraftgrupp AB

ProMinent Doserteknik AB i Sverige skall uppföra en anläggning avseende uppdatering av kärnkraftverkets yt-vattenverk för högt ställda krav vad gäller TOC-rening.

Forsmarks kärnkraftverk ligger utanför bruksorten Forsmark i Östhammars kommun, Uppland. Kärnkraftverket ägs av Forsmarks Kraftgrupp AB, där statliga Vattenfall AB är huvudägare.

Den anläggning som ProMinent sålt in är en driftkostnadsbesparande och ny membranfiltreringsmetod med hålfiber-nanomembran med en kapacitet av 36 m3/h. Hålfiber-nanofiltrering är modern filterteknik som, mot andra membran, innebär enbart ett reningssteg för eliminering av organiskt material.

Utrustning, som kommer att rena råvatten från sjön Bruksdammen, är en kompakt lösning från ProMinent’s egna fabriker och som tar liten plats i anspråk vilket innebär att den kan sättas in i redan befintlig byggnad. Det är även en ekonomisk lösning då det inte finns något behov av nybyggnation eller rivning av den befintliga byggnaden. Ytterligare fördel är att den befintliga reningsutrustning blir kvar som reserv. Vid uppstart innebär även ProMinent’s lösning  minimalt driftstopp för kärnkraftverket vid övergången från det gamla till det nya. Idriftsättning planerad till November 2020.

För mer information besök vår hemsida www.prominent.se, skicka ett mail till info@prominent.se eller kontakta oss via 031656600.