Nyhet2016-03-10

ProMinent expanderar sitt pumpsortiment

För att ytterligare tillgodose kundernas behov och fördelen för kunden med att få allt från en leverantör inom området kemikaliehantering har vi nu kompletterat vårt pumputbud med lobrotorpumpar.

Lobrotorpumpen är en pumptyp som tillhör kategorin deplacementpumpar, eller s k förträngningspumpar. Det innebär att
lobrotorpumpar alltid pumpar en viss mängd vätska per varv där mottryckets påverkan är minimal.
Trots dess kompakta design är det en robust och förvånansvärt kraftfull pump.

Som ProMinents övriga pumpsortiment står den för lång hållbarhet tack vare hög kvalitet och lågt slitage. Med sin underhållsvänliga konstruktion är pumpen användarvänlig och trots trefasmotor, som driver två roterande lober via en växel, är det en tyst pump.

Beroende på modell kan upp till 100 m3/h viskösa, slipande och känsliga media pumpas. Loborotorpumpen kan med lätthet användas som självsugande pump med reversibel pumpriktning, kan anslutas till bussystem och därmed integreras i moderna produktionsmiljöer.

Användningsområden:

 • Livsmedelsindustrin
 • Avloppsvatten
 • Slampumpning

ProMinents breda pumpsortiment består av:

 • Magnetdrivna doserpumpar
 • Motordrivna doserpumpar
 • Slangpumpar
 • Centrifugalpumpar
 • Excenterskurvpumpar
 • Fatpumpar
 • Tryckluftsdrivna membranpumpar
 • Lobrotorpumpar
 • Kolvdoserpumpar
 • Motordrivna kolvdoserpumpar
 • Hydrauliska membrandoserpumpar
 • Hydrauliska kolvdoserpumpar
 • Ventillösa kolvdoserpumpar

För ytterligare information kontakta ProMinent via

mail: info@prominent.se

telefon: 031 656600 eller på vår hemsida

www.prominent.se