Nyhet2017-04-04

ProMinent expanderar för att klara det ökade behovet av service

ProMinent förstärker nu inom service-sektionen genom att utöka med 3 nya servicetekniker, med utgångspunkt från både Göteborgs- och Stockholmskontoret.

ProMinents satsning på serviceorganisationen görs till stor del för att möta det efterfrågade behovet från våra kunder vad gäller förebyggande service, allt för en hållbar utveckling. För att åstadkomma säker drift och lång livslängd på utrustningen samt förhindra kostsamma driftstopp behövs service och underhåll göras regelbundet.

Vår serviceorganisation underhåller hela Sverige på hela vårt produktubud inom vattenbehandling och kemikaliehantering samt ”inhouse service” på både pumpar och mätinstrument.

För vidare information kontakta ProMinent:

info@prominent.se

+46 031 65 66 00