Nyhet2015-04-20

Problem med stopp i pumpstationer och avloppsnät

Problem med tygtrasor och skräp orsakar stopp i avloppsnät och pumpstationer vilket innebär kraftig miljöpåverkan och omfattande kostnader som drabbar vattenkunder.

Det har under lång tid varit stora problem med tygtrasor och annat skräp som orsakat stopp i avloppsnät och pumpstationer runt om i Strängnäs kommun. Det innebär kraftig miljöpåverkan och omfattande kostnader att åtgärda detta. En kostnad som dessutom drabbar alla vattenkunder.

Det som hänt är att tygtrasor tillsammans med fett och annat skräp har orsakat stopp i avloppsledningar och i pumpstationer vilket har lett till att orenat avloppsvatten har runnit rakt ut i Mälaren.

– Det här är självklart en situation som vi jobbar mycket för att undvika men för att ledningsnätet med pumpstationer och reningsverken ska fungera problemfritt behöver vi allas hjälp. I toaletten ska bara det som har passerat kroppen samt toalettpapper spolas ner, säger Eva Bastmo, hållbarhetsutvecklare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö

Skräp som tyg, bindor, tamponger, tvättlappar, våtservetter, tops, kondomer, hår och annat orsakar problem i ledningsnätet, pumpstationer och reningsverk. Trots att VA-pumparna är de bästa på marknaden och är gjorda för att klara av att ”tugga” papper så är det så illa så det blir stopp ändå. De största problemområdena är Merlänna, Marielund i Mariefred och Bresshammar i Strängnäs där det kan vara stopp i pumparna minst en gång i veckan.

– Pumparna stannar och då skapas orenat avloppsvatten som går ut i diken och i Mälaren. Vi får ett larm när det är stopp och då måste pumpen lyftas upp, göras ren och repareras. Detta tar tid och är en stor arbetsbelastning. Vatten och avlopp ska bära sin egen kostnad och när detta sker blir det extra kostnader som i slutänden drabbar alla vattenkunder, fortsätter Eva. Det är inte heller bra för miljön.

SEVAB Strängnäs Energi AB bedriver verksamhet inom elnät, elhandel- och försäljning, fjärrvärme, stadsnät, vatten och avlopp samt återvinning.

För mer information:

Cecilia Bäck

SEVAB Strängnäs Energi AB
Dammvägen 12 A
645 21 Strängnäs
Sweden

http://www.sevab.com