ovrig-utrustning

Polymerberedningsstationer

För flockning och sedimentering används polymer för att binda samman föroreningar i t.ex. avloppsvatten.  Polymerberedningsstationer används för beredning av torr polymer (pulver) och våt polymer (emulsion).  Stationerna har tankar som kan tillverkas av plast eller i rostfria stål kvaliteter. Beredarna har en automatik, blandnings munstycken och funktioner som gör att man kan ställa in önskad koncentration på den färdiga polymeren.Polymeren kan mognas i olika steg t.ex. 2 eller 3 steg. Det sker då i lika många tankar eller sektioner som kan bestyckas med omrörare. I slutet av beredaren sitter doser- eller excenterskruvpumpar som doserar ut polymeren med den kapacitet som önskas i det avloppsvatten som ska behandlas.Beredningsstationerna används framför allt inom kommunala avloppsreningsverk, men även på industriella reningsverk.Inom pappers- och massaindustrin används polymer och beredare för tillsättning kemikalier för avvattning av massa och för fuktbevarande medel i papper.