tatningar

Planpackning

Planpackning – tätning av flänsförband
Definition En anordning som kläms fast mellan två flänsytor, vanligast med hjälp av ett skruvförband, för att på så sätt fylla ut ojämnheter och kompensera för skevheter i ytor och förhindra läckage av media utefter flänsytorna.
MaterialvalPlanpackningar finns i många olika material och tätat media, tryck och temperatur styr valet av packningsmaterial.