PIPE-FLO

Simuleringsprogram för pumpning av vätskor och gaser

Beräknings programmet PIPE-FLO används för simulering, dimensionering och optimering av pumpar, ventiler, kompressorer och drivutrustning i system för vätskor och gaser.

Vi vet hur svårt det är att visualisera funktion och drift av ett tryck- och flödessystem. Vårt övergripande mål är därför att ge våra användare en tydlig bild av hur deras pumpsystem fungerar.

Mjukvarorna erbjuder slutkunder, maskinbyggare och produktleverantörer prisvärda, flexibla och användarvänliga applikationer för beräkning av tryck- och flödessystem med vätskor, gaser, pappersmassa och slam som ger en tydlig bild av hur Ert processystem skall utformas.

Eftersom förutsättningarna skiljer sig marginellt i vissa fall och stort i andra består PIPE-FLO familjen av en generisk version som vi kallar PIPE-FLO Professional, som stödjer majoriteten av alla tryck- och flödessystem men för att klara vissa special applikationer finns det några varianter på mjukvaran som också presenteras separat nedan.

PIPE-FLO är en användarvänlig mjukvara, men bakom användarverktygen döljer sig en mycket komplex struktur som beräknar och visualiserar hur systemen fungerar (på komponent nivå) och samtidigt ger den överblick som behövs för optimering av systemen vilket gör det till ett användbart verktyg för såväl konstruktion- som drift- och underhållspersonal.

En investering i PIPE-FLO ger ofta omgående avkastning! 

PIPE-FLO Professional >>>

Användaren av PIPE-FLO Professional ges unika möjligheter att konstruera och dimensionera ett komplett rörsystem samt simulera tryck och flöden genom rör och andra komponenter i alla tänkbara storlekar och/eller konfiguration. PIPE-FLO Professional ger användaren en komplett bild av hela rörsystemet med detaljerad information om flöde och tryck i rörledningar och samspelet mellan pumpar, reglerventiler och flödesmätare mm. Mjukvaran har avancerade funktioner för bl.a.driftsfalls simulering, nyttigt såväl vid konstruktion som vid driftsoptimering av pumpsystem för att hitta potentiella energibesparingar och driftskostnadsberäkningar.

Flow-of-Fluids >>>

Beräkna flöden, flödeshastigheter och tryck i mindre rörsystem (upp till 25 rörledningar). Flow-of-Fluid är mycket användarvänlig och utrustad med samma kraftfulla beräkningsprogram som PIPE-FLO Professional – men till ett lägre pris.

PIPE-FLO Compressible

Pipe-Flo Compressible är utvecklat för beräkningar och simuleringar av system för gas, tryckluft eller vakuumsystem. Mjukvaran ger snabbt användaren överblick över system och komponenter. Idealiskt för felsökning och energianalys av system med stora tryckfall och höga flödeshastigheter.

PIPE-FLO Stock

Pipe-Flo Stock är utrustad med beräkningsmotor för besvärliga vätskor, och fibrösa media som pappersmassa och slam. Från början utvecklad som en modul för Pappers- & Massaindustrin, där TAPPI metoden används för beräkning av tryckfall och konstruktion av pumpsystem för just pappersmassa och slam.

PIPE-FLO Overtime

En modul i Pipe-Flo Professional, egentligen en dynamisk mjukvara för realtids simulering av pumpsystem avsedd att ge svaren på hur systemet kommer reagera på produktionsförändringar. Används med fördel för problemlösning och felsökning av alla komponenter i ett pumpsystem genom sin enkelhet att simulera och överskådligt visa hur hela systemet fungerar under en angiven tidsperiod.

 

PIPE-FLO V&V

Ett tillbehörspaket för PIPE-FLO Professional. V&V står för verifikation och validering (Verification & Validation) och är en tilläggsmodul för industrier som kräver formella kvalitetsdokument för sina beräkningsunderlag.

Välkomna att kontakta oss om ni vill veta mer!