ovrig-utrustning

Pigging system

Pigging hänvisar till en tillämpning där man inspekterar och /eller rengör pipelines genom att använda en ”gris” som man ”kör” genom en begränsad del av pipelinen. Pigging kan genomföras utan att stoppa
flödet genom rörledningen.