ovrig-utrustning

Patronfilter

Patronfilter är standardiserade filter som förekommer i storlekar, typer och material för de flesta applikationer. 
Industrifilter
För industriella applikationer förekommer en stor mängd patronfilter. En enkel uppdelning görs genom att skilja på luft och vätskefilter.
Luftfilter
Luftfilter förekommer överallt i industrin, exempelvis för att rena insugningsluft i tankar (andningsfilter) i känsliga applikationer inom exempelvis hydraulik, eller som stoftfilter för att förbättra kringluft och arbetsmiljö vid dammiga processer såsom blästring, pulverlackering etc.
Vätskefilter
Industrifilter indelas i sin tur i  hög-, mellan- och lågtrycksfilter där de förekommer i en mängd olika utföranden och applikationer. 
Exempel på applikationer: oljor, emulsioner, fetter, glykol, lim, lösningsmedel, krämer, bensin, kylvatten etc.
Vattenfilter För vatten finns det patronfilter för olika typer utav föroreningar. Exempelvis finns det specifika filterpatroner för allt ifrån lukt, klor, järn, mangan, humus färg, partiklar, lera, skiffer, alger m.m. och även kombinationer. Vet man inte exakt vad som gäller för just sitt vatten kan man behöva
pröva sig fram innan man hittar rätt filterpatron för just det vattnet som finns i den egna brunnen.

Rekommenderade leverantörer