Nyhet2017-08-17

Parker kortar ledtiderna på Autoclave-pumpar

Parker Autoclave Engineers, del av Parker Hannifin, erbjuder nu sina europeiska kunder en betydande ledtidsreducering för sina populäraste luftdrivna vätskepumpar. Pumparna används för en mängd olika högtrycksapplikationer, med tryck upp till 4 100 bar. Produktprogrammet tillhandahålls i samarbete med Items AB, Parkers svenska distributör för instrumenterings-programmet.

Parker Autoclave Engineers, specialister på komponenter för högtrycksapplikationer, designar och tillverkar bland annat ventiler, kopplingar och pumpar. Genom att nu flytta produktionen av de för Europas del vanligaste pumparna till Wexford på Irland möjliggörs avsevärt kortare ledtider.

Franck Grignola, produktchef Parker Autoclave Engineers, säger ”Detta är en mycket spännande utveckling, eftersom våra luftdrivna vätskepumpar blir alltmer populära i Europa. Att tillverka dem närmare marknaden ger många fördelar för nya såväl som etablerade kunder.”

De luftdrivna pumparna från Parker Autoclave Engineers används inom många industrier för en rad olika högtrycksapplikationer. De erbjuder kostnadseffektiva och energisnåla lösningar för applikationer inom bland annat kemi, olja/gas, industri samt forskning.

Luftdrivna vätskepumpar som nu finns tillgängliga med kortare ledtider är bland andra serierna ACHL, ACL och ASL.

Serie ACHL är en kompakt 3” luftdriven vätskepump med handspak. Den levererar högt hydrauliskt tryck i ett mobilt, lättanvänt format. Det kraftiga rostfria pumphuvudet och backventilen är utformade för lång livslängd. Pumparna i AHCL-serien har exteriöra detaljer i anodiserad aluminium, för extra skydd i krävande miljöer.

Serie ACL är även den en 3” luftdriven vätskepump. Med sina kompakta yttermått – höjden är endast 8,5” (216 mm) – erbjuder den utmärkta prestanda. ACL erbjuder också isoleringskammare som tillval, för extra säkerhet mot högtrycksläckage över till lågtryckssidan.

ASL-serien är en standard 6” luftdriven vätskepump, för tryck upp till 38 400 psi (2 648 bar). ASL erbjuds med en rad olika tätningsmaterial för att möta kraven från olika applikationer. ASL erbjuder även den isoleringskammare som tillval.

De luftdrivna pumparna från Parker Autoclave Engineers är utvecklade för att vara lätta att använda och applicera i olika applikationer. Pumparna erbjuds i en rad olika storlekar, flöden, tryck och kan fås med populära tillval såsom cykelräknare, dataloggers och kontrollventiler.

Parker Autoclave Engineers har gedigen erfarenhet sedan över 70 år av att tillverka luftdrivna högtryckspumpar, ventiler och kopplingar. Produkterna används över hela världen inom industrier såsom raffinaderier, petrokemi, laboratorier med mera.

Produkterna från Parker Autoclave Engineers tillhandahålls i Sverige genom Items AB i

Stora Höga. Items AB är Parkers distributör av produkter från instrumenteringsprogrammet, där Autoclave Engineers ingår som en del.

Parker Hannifin är en global Fortune 250-ledare inom rörelse- och styrteknik. Under 100 år har företaget hjälpt sina kunder till framgång inom många olika mobila och industriella användningsområden. Mer information finns på www.parker.com eller @parkerhannifin.